Heartfulness Deventer
Trainingen in Aandacht vanuit Essentie

Kwaliteit van leven hervinden door zelfcompassie

MBP-coaching is een individueel traject gebaseerd op anders leren omgaan met stress en klachten op mentaal, fysiek of geestelijk niveau. MBP-coaching verruimt het perspectief - in perfectionisme én de kracht van imperfectie en kwetsbaarheid als mens. Geeft inzicht je eigen reageren (op bewust en onbewust niveau), maakt patronen zichtbaar evenals afweermechanismen en houdingen (overleven/gesloten/open) bij diverse vormen van stress. We onderzoeken je binnenwereld en je reactie naar de wereld om je heen (buitenwereld), verbindingen en sociale interactie.


Wat én hoe communiceer je als je onderhevig bent aan stress? Dat is het vertrekpunt van dit individuele coachingstraject. Communicatie is niet alleen op verbaal (praten) of non-verbaal (lichaamstaal) gericht en kent vele niveaus. Je leert om huidige stress anders te benaderen en toekomstige stress te voorkomen... Je krijgt concrete handvatten én hulp.


MBP-coaching wordt ook ingezet bij langdurige ziekte en in herstel-/verzuimtrajecten door werkgevers in samenwerking met bedrijfsarts en bij communicatieproblemen. Mariet is MBP therapeut-trainer, MBP betekent Mindfulness Based Practitioner en is gericht op coaching, MBP-coaching wordt fysiek gegeven in Bathmen (praktijk) en eveneens online d.m.v. beeldbellen  (AVG-proof volgens privacynormen / NEN 7510 - ISO27001) en op locatie.


Het kost per sessie 90 euro (particulieren). Tarief werkgevers in overleg. Informeer voor vergoeding en mogelijkheden bij Mariet (zie contact).