Heartfulness Deventer
Trainingen in Aandacht vanuit Essentie

Heartfulness gaat verder dan mindfulness

Heartfulness betekent open (durven) staan voor de ander, door vanuit een zachtmoedige houding het gedrag en de pijn of het lijden van de ander én jezelf te zien.  Van HARD naar HART - van OVERLEVEN naar LEVEN door te luisteren vanuit het hart in compassie. Compassie in de betekenis van begrip en mededogen! Echt luisteren vanuit nabijheid én medeleven in de interactie met elkaar en niet vanuit medelijden.


Van mindfulness tot heartfulness volgens Mariets leraren:

Bij de beoefening van mindfulness gaat het niet alleen om het cultiveren van opmerkzaamheid maar ook om het ontwikkelen van een houding van mildheid. Het gaat dus niet alleen om louter gewaar zijn, om het openen van het oog, maar ook om het openen van het hart voor wat zich aandient, juist ook wanneer dat pijnlijk is. Wanneer we inzien dat ons streven het onbeheersbare te beheersen alleen maar tegen ons werkt, kan er ruimte ontstaan voor een andere houding en kan mindfulness zich verdiepen met compassie of mededogen met heartfulness. Het is niet zo dat we eerst het één moeten beoefenen en dan pas aan het ander toekomen. Wanneer het oog zich opent, kunnen we tegelijkertijd ons hart openen voor wat er is.  (Bron: MBCL.nl / Erik v.d. Brink - Frits Koster)Compassie MBCL  (mindfulness verdiepingstraining en MBCT+),zoals een vogel twee vleugels nodig heeft o

'Maak de wereld milder, laten we bij onszelf beginnen'

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.In deze training worden allerlei mogelijkheden aangeboden tot het ontwikkelen van mildheid en compassie, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan zelfcompassie.

(Zelf)compassie is bevorderlijk voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren blijkt uit divers wetenschappelijk onderzoek.


In deze 8-weekse aandachttraining+ gaan we inzichten vanuit de Mindful Leven training verdiepen.

Het trainingsprogramma bestaat uit verschillende thema’s en een aantal geleide meditatie-oefeningen. Er is ruimte voor individuele behoefte en interactie als groep. De groep bestaat uit 5 deelnemers maximaal. Het voordeel hiervan is o.a. dat je meer persoonlijke aandacht krijgt en oefent in een kleine vertrouwde setting. De groep is NIET therapeutisch van aard. 


Wat houdt een les in?

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten (van 2,25 uur) om de 14 dagen + extra oefendag, zodat er voldoende tijd is om de oefeningen thuis te vervolgen. Iedere les bevat een kort blok psycho-educatie (theoretische uitleg). Telkens vanuit een ander thema en perspectief (bijv. mildheid, werking van stress, grenzen, emoties, weerstand, omgevingsfactoren, angst en paniekklachten, somberheid, negatieve denkpatronen, gewoonte-, afweer- en reactiepatronen).Zo ontwikkel je een bredere kijk op jouw levenssituatie! Leer je door de beoefening te Zijn in het moment en het cultiveren van compassie naar jezelf en je omgeving.

Er worden geleide, adem- en stiltemeditaties gegeven en mindful meditatief bewegen. De geleide meditaties worden je na afloop van een les per e-mail toegestuurd om thuis vrijblijvend te oefenen. Er wordt gewerkt aan de hand van het MBCL-werkboek. 


Info en voorwaarden voor deelname:

Heb je een mindfulnesstraining MBSR afgerond en zoek je verdieping? Of wil je je persoonlijk verder ontwikkelen vanuit zelfonderzoek?

Beoefen je dagelijks meditatie en/of yoga dan is deelname na een korte MBSR-introductietraining ook mogelijk.

Ben je mindfulnesstrainer in opleiding? Meld je dan aan.


Voorafgaand aan deelname volgt een telefonisch kennismakingsgesprek, waarin samen wordt gekeken naar jouw motivatie en of de intensiteit van het MBCL-verdiepingsprogramma passend is bij jouw levensritme op dit moment en/of jouw leertraject als mindfulnesstrainer.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of je alvast inschrijven voor een kennismakingsgesprek? Neem contact op met Mariet. 


Praktische info


Wanneer en waar? Zie agenda!  


Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen 550 euro voor zelfbetalers*, 750 euro (excl. BTW) wanneer de werkgever betaald. Prijs inclusief, boek, werkbladen en audiobestanden, consumpties. Bij deze training hoort een extra oefendag. Deze mindfulnesstraining kan in principe deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Zie vergoedingen!


*) oud-cursisten van Heartfulness-Deventer ontvangen 10% korting bij aanmelding.