Heartfulness Deventer
Trainingen in Aandacht vanuit Essentie

Heartfulness gaat verder dan mindfulness

Mindfulness betekent bewust je aandacht ergens op richten, op het hier en nu, en niet oordelend zijn over wat je verder gewaar wordt. Mindfulness is een meditatie-vorm uit het Boeddhisme en betekent letterlijk: ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’. 

Hoe leer je dat? Spelenderwijs bewustwording creëren door praktische beoefening en letterlijk de stroom van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties leren observeren zonder erin mee te gaan.

Mindfulness leren beoefenen! We gebruiken hiervoor technieken uit de beproefde Mindfulness Based Stress Reduction and Relaxation training (MBSR) van de Amerikaan Dr Jon Kabat Zinn.

Compassie gaat een stap verder dan mindfulness, door zelfonderzoek ontstaat meer bewustwording en verdieping (inzicht in jezelf en in je handelen). Zelfcompassie cultiveert mildheid naar jezelf en je omgeving.

 

Van mindfulness tot heartfulness

Bij de beoefening van mindfulness gaat het niet alleen om het cultiveren van opmerkzaamheid maar ook om het ontwikkelen van een houding van mildheid. Het gaat dus niet alleen om louter gewaar zijn, om het openen van het oog, maar ook om het openen van het hart voor wat zich aandient, juist ook wanneer dat pijnlijk is. Wanneer we inzien dat ons streven het onbeheersbare te beheersen alleen maar tegen ons werkt, kan er ruimte ontstaan voor een andere houding en kan mindfulness zich verdiepen met compassie of mededogen met heartfulness. Het is niet zo dat we eerst het één moeten beoefenen en dan pas aan het ander toekomen. Wanneer het oog zich opent, kunnen we tegelijkertijd ons hart openen voor wat er is.                            (Bron: MBCL.nl / Erik v.d. Brink - Frits Koster)

 

Heartfulness betekent open (durven) staan voor de ander, door vanuit een zachtmoedige houding het gedrag en de pijn of het lijden van de ander én jezelf te zien.  Van HARD naar HART - van OVERLEVEN naar LEVEN door te luisteren vanuit het hart in compassie. Compassie in de betekenis van begrip en mededogen! Echt luisteren vanuit nabijheid én medeleven in de interactie met elkaar en niet vanuit medelijden. 

 

Wat houdt een Mindful Leven les in?

De lessen zijn ervaringsgericht en ervaring met meditatie is niet nodig!

De basistraining bestaat uit 8 lessen van 2 uur + pauze. Iedere les is er een kort blok uitleg, telkens vanuit een ander thema en perspectief (bijv. werking van: stress, stressreacties, grenzen, gedachten, emoties, gevoelens, weerstand enz.). Zo ontwikkel je een bredere kijk op jouw levenssituatie. Je leert focussen op de reacties van je adem, lichaam en geest én door meditatiebeoefening te zijn in het moment. Er is tijd en ruimte voor interactie met elkaar en voor persoonlijke inbreng. Daarnaast worden er geleide meditaties, adem- en stilte-meditaties gegeven en mindfull bewegen. De geleide meditaties worden je na afloop van een les per email thuisgestuurd om vrijblijvend te oefenen.

 

Wat is het doel?

Door de uitleg en oefeningen rondom de aard van het denken (we onderzoeken gedrag, gedachten, gevoelens) kun je leren een andere houding hierin aan te nemen. Zo ontstaat meer innerlijke ruimte, aandacht en mildheid naar jezelf én je omgeving!  

 

Wat zijn de kosten?

De prijs voor deze MBSR-training bedraagt 395,- euro (waarvan evt. een deel kan worden vergoed vanuit je zorgverzekering), incl. lesmap en MP3-bestanden, koffie en thee. Wanneer? Kijk voor de mogelijkheden in de agenda!

  

Info en voorwaarden voor deelname:

Voorafgaand aan deelname volgt een telefonisch kennismakingsgesprek. Ervaring met meditatie is een pré maar geen must!

De training wordt groepsgewijs gegeven in Deventer-Centrum, in Epe en in Zeeland op Schouwen-Duivenland.

Een groep vormt zich organisch en bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. 

De groep is NIET THERAPEUTISCH van aard.  Trainingen gaan van start bij voldoende deelnemers.

Op de groepstrainingen/trainingsdagen in Zeeland is geen minimum of maximum aantal deelnemers!

 

Compassie MBCL - vervolgtraining

Besef dat, zoals een vogel twee vleugels nodig heeft om te vliegen,

wijsheid en compassie gelijktijdig ontwikkeld dienen te worden. 

- Matthieu Ricard - 

 

 

'Maak de wereld milder, laten we bij onszelf beginnen'

Compassie is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Compassie is een algemeen menselijke eigenschap die bij iedereen in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

In deze training worden allerlei mogelijkheden aangeboden tot het ontwikkelen van mildheid en compassie, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan zelfcompassie. (Zelf)compassie is bevorderlijk voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren blijkt uit divers wetenschappelijk onderzoek.

 

 In deze 9-weekse aandachttraining gaan we onze inzichten vanuit de MBSR/MBCT aandachttraining verdiepen.

Het trainingsprogramma bestaat uit verschillende thema’s en een aantal geleide meditatie-oefeningen. Er is ruimte voor individuele behoefte en interactie als groep. De groep bestaat uit minimaal 4 tot 6 deelnemers maximaal. Het voordeel hiervan is o.a. dat je meer persoonlijke aandacht krijgt en oefent in een kleine vertrouwde setting. De groep is NIET therapeutisch van aard. 

 

 

Wat houdt een les in?

Deze MBCL-training bestaat uit negen bijeenkomsten (van 2,5 uur) om de 14 dagen, zodat er voldoende tijd is om de oefeningen thuis te vervolgen. Iedere les bevat een kort blok psycho-educatie (theoretische uitleg). Telkens vanuit een ander thema en perspectief (bijv. mildheid, werking van stress, grenzen, emoties, weerstand, omgevingsfactoren, afweer- en reactiepatronen enz.).

Zo ontwikkel je een bredere kijk op jouw levenssituatie! Leer je door de beoefening te Zijn in het moment en het cultiveren van compassie naar jezelf en je omgeving.

Er worden geleide, adem- en stiltemeditaties gegeven en mindful meditatief bewegen. De geleide meditaties worden je na afloop van een les per e-mail toegestuurd om thuis vrijblijvend te oefenen. Er wordt gewerkt aan de hand van het MBCL-werkboek. 

 

 

Info en voorwaarden voor deelname:

Heb je een mindfulness-training MBSR of MBCT afgerond en zoek je verdieping? Meld je dan aan.

Voorafgaand aan deelname volgt een telefonisch kennismakingsgesprek, waarin samen wordt gekeken naar jouw motivatie en of de intensiteit van het MBCL-verdiepingsprogramma passend is bij jouw levensritme op dit moment.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of je alvast inschrijven voor een kennismakingsgesprek? Neem contact op met Mariet.  

 

 

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen 525 euro voor zelfbetalers, 750 euro (excl. BTW) wanneer de werkgever betaald.

Prijs inclusief, boek, werkbladen en audiobestanden, consumpties. Daarnaast is deelname aan een stiltedag tegen gereduceerd tarief mogelijk. De training kan in principe deels vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.  

 

 

Wanneer?

Omstreeks april 2020 start de eerstvolgende MBCL-training in Deventer -Centrum op donderdagavond bij voldoende aanmeldingen. Informeer naar de mogelijkheden of schrijf je nu alvast in!